Новини

Україна

Оприлюднення проекту Закону України «Про управління відходами»

ProМусор

08 Листопада 2018

1172

Trigger

Проект Закону України «Про управління відходами» розроблено на виконання вимог розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада 2018 року № 820 –р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», пункту 191 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018

№ 244-р та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 1106

 

Назва органу виконавчої влади, що розробив проект акта

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив проект акта, адреса та телефон

Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-65.

Зазначений законопроект оприлюднено на офіційному
веб-сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на офіційний веб-сайт або адресу Мінприроди ([email protected], м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-65).

ProМусор

ProМусор