Статті

Операції

CEWEP: Інвестує тільки в додатковий потенціал енергії з відходів там, де вона потрібна

ProМусор

12 Березня 2021

759

Trigger

Європейська конфедерація W2E-заводів (CEWEP) випустила заяву, що підкреслює зв’язок між необхідністю в енергії з відходів (WtE) та кількістю продукованих суспільством відходів, які не переробляються.

Інформація: Waste Management World

При обговоренні використання WtE як способу переробки залишкових відходів, часто спадає на думку «ефект замикання», який дає підставу припускати, що одразу ж після побудови WtE-заводу сусідні регіони почнуть менше переробляти і замість цього будуть передавати більше відходів до цього WtE-заводу. CEWEP твердо переконана, що інвестиції у нові або розширені потужності WtE повинні мати місце тільки у добре обґрунтованих випадках за повного дотримання ієрархії відходів. Зусилля з переробки, сортування відходів, запобігання утворенню відходів, а також переадресації відходів з полігонів, як це зазначено в цілях ЄС щодо відходів, необхідно належним чином враховувати в національних/ регіональних планах з управління відходами, які є основою для видачі дозволів на WtE. За такого підходу WtE не створить так званий «ефект замикання». Вона скоріше сприятиме якісній переробці, прокладаючи шлях для переходу до циркулярної економіки.

Важливо зазначити, що у циркулярній економіці потреби у WtE-потужностях можна оцінити тільки беручи до уваги всю вихідну сировину. Вона включає залишкові муніципальні відходи, комерційні відходи та промислові відходи. Всі ці потоки відходів, які не переробляються, потребують безпечного та надійного поводження, щоб уникнути розповсюдження забруднення.

На даний момент на європейському рівні немає надлишкової потужності WtE. Однак, на місцевому рівні іноді доступно більше потужностей WtE, ніж потрібно для переробки залишкових відходів. Це пов’язано з історичними рішеннями на основі прогнозів щодо збільшення утворення відходів і тим фактом, що WtE – це важливий інструмент для місцевого стійкого виробництва енергії, що забезпечує доступні тепло/пару та потужність на місцевому ринку тепла та регіональному ринку електроенергії.

Законодавство ЄС про відходи, яке чітко встановлює амбітні цілі з сортування відходів і переробки, радикально змінило правила планування потужностей для переробки відходів. Раніше було важко провести детальний розгляд, але зараз можна зробити кращі прогнози щодо потужностей, потрібних для обробки залишкових відходів із домогосподарств, підприємств та всіх інших видів організацій. Сьогодні інвестори мають правильні інструменти для безпечних і стійких інвестицій, оскільки законодавство ЄС надає їм перевірену інформацію та прогнози стосовно того, що є і що буде доступно в якості вихідної сировини для їхніх інвестицій.

Коли мова йде про планування потужностей WtE, крім законів ЄС щодо відходів, є ще декілька питань, які варто взяти до уваги. По-перше, як вже зазначалося вище, WtE-заводи переробляють не лише муніципальні, але й комерційні та промислові відходи. До того ж, потрібно мати на увазі, що якісніша переробка більшого об’єму відходів призводить до підвищення кількості відходів від самих заводів з переробки та сортування, які в свою чергу потребують надійного та доступного поводження. Для цих залишкових відходів, які в іншому випадку опинилися б на звалищах, WtE – це найбільш екологічно раціональне рішення. Крім цього, для надзвичайних ситуацій, таких як спалах COVID-19, суспільству потрібні доступні – системно значущі – потужності з переробки відходів, такі як WtE-заводи.

Тим не менше, враховуючи все це, ми бачимо, що сьогодні державні та приватні інвестори (які часто є власниками заводів з переробки і займаються виробництвом біогазу з відходів та іншою діяльністю інтегрованої системи з управління відходами) дуже ретельно оцінюють ринок, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. З цієї причини сектор вважає малоймовірним те, що в майбутньому буде побудовано більше WtE-потужностей, ніж необхідно на місцевому рівні.

Минулі інвестиції слід ефективно використовувати, щоб перенаправити відходи зі звалищ

Ці минулі рішення були прийняті з екологічних причин, тобто щоб перенаправляти відходи зі звалищ та дати поштовх високоякісній переробці, поки WtE-заводи розбирались із відходами від переробки та залишковими відходами. По цей день WtE відіграє важливу роль у зменшенні кількості відходів, що скидаються на звалища, та пов’язаних з цим викидів парникових газів, а також продовжить це робити у майбутньому, оскільки Європа все ще скидає на звалища 175 мільйонів тонн відходів (не враховуючи мінеральні відходи), спричинюючи викиди більш ніж 140 мільйонів тонн екв. CO2.

В якості проміжного рішення, наявна потужність у деяких країнах-учасниках, яка не потрібна для переробки відходів на внутрішньому ринку, має використовуватися для того, щоб допомогти іншим у Європейському Союзі. Багато країн-учасників ЄС все ще змушені скидати відходи на звалища, тому це стане можливістю перенаправити їхні відходи зі звалищ, підняти переробку до більш якісного рівня, а для залишкових відходів – до рекуперації енергії. Внутрішній ринок ЄС та готовність досягти високого рівня охорони навколишнього середовища у всьому Європейському Союзі – це головні цінності. Якщо регіональних потужностей недостатньо для того, щоб обробити залишкові відходи, то з екологічної та кліматичної точок зору краще відправити їх до WtE-заводів у інших країнах ЄС, ніж скидати їх на звалища. Утилізація відходів на звалищах – це крайній захід.

Сектор WtE, представлений у CEWEP, повинен:

  1. робити внесок у циркулярну економіку та зменшувати вплив на клімат шляхом фокусування на ефективному використанні відновлюваної енергії в поєднанні з найвищим з можливих ступенем переробки металів і мінералів, які містяться у відходах (технологія вилучення ще більшої кількості матеріалів зі шлаків існує, але потрібне державне регулювання, щоб збільшити її використання);
  2. ретельно оцінювати нові інвестиції, щоб не перевищувати потреби в потужностях з переробки залишкових відходів у Європейському Союзі (щоб дізнатися більше, дивіться рецензований підрахунок потреб в утилізації залишкових відходів у 2035 році, зроблений CEWEP);
  3. досліджувати сусідні сектори, такі як виробництво водню, наприклад, щоб забезпечити можливості для низьковуглецевої мобільності;
  4. вивчати вловлювання вуглецю там, де це доцільно та необхідно. Для цього потрібен ринок використання та поглинання CO2. Ми прагнемо обговорити з відповідальними особами, як це можна реалізувати.

Сектор WtE пропонує критично важливу послугу суспільству

Оскільки Європа прагне вирішити свою проблему з відходами, WtE пропонує добре регламентований і затребуваний спосіб утилізації відходів там, де переробка не доцільна, і пропонує джерело вторинної сировини для циркулярної економіки.

  1. WtE – це надійний партнер для виконання гігієнічного завдання (безпечна утилізація забруднених відходів) і утилізації залишкових відходів, для яких якісна переробка є неможливою;
  2. WtE є частиною рішення циркулярної економіки. WtE доповнює звичайну переробку утилізацією відходів від заводів з переробки та відходів з роздільного збирання, які не підлягають вторинній переробці.
  3. WtE відновлює енергію, а також метали та мінерали зі шлаків;
  4. WtE робить внесок у зменшення впливу на клімат шляхом перенаправлення відходів зі звалищ та заміни енергії з викопного палива (граючи важливу роль у централізованому теплопостачанні, поданні технологічної пари до промисловості та виробництві електроенергії) і фокусування на підвищенні енергоефективності.

План CEWEP стосовно сталого розвитку WtE до 2035 надає детальніше уявлення про місце WtE у циркулярній економіці.

У США було перероблено лише 7% всіх пластикових відходів, утворених з 1990 року. Щорічний показник знаходиться на тому ж рівні і так не вийшов за межі 10%. Більш того, в останні роки в Штатах відзначається спад рециклінгу. А ось нафтохімія зростає: виробництво пластмас може потроїтися в найближчі 30 років. Вже зараз новий пластик коштує дешевше вторсировини. До речі, днями американські промисловці попросили уряд країни виділити додаткові $500 мільйонів на «розвиток переробки» в умовах пандемії коронавируса.

ProМусор

ProМусор