Відновлення матеріалу з об'єктів WtE (Waste to Energy - Відходи в енергію)

Відновлення матеріалу з об'єктів WtE (Waste to Energy - Відходи в енергію)

Муніципальні відходи і аналогічні види відходів містять метали, які можуть бути вилучені з золи. Велика частина металів у відходах міститься в композитних продуктах, де метали складають відносно невелику частку. Такі метали значною мірою не будуть вилучатись, якщо компонент відходів не піддасться процесу, який видаляє речовину, що оточує метал. Процес спалювання добре підходить для цієї мети і, отже, забезпечує доступ до ресурсу, який в іншому випадку важко відновити.

Відновлення металу з летючого попелу відбувається за рахунок використання сит, магнітів, сепараторів вихрових струмів, рентгенівських сепараторів, індукційного сортування і інших сепараторів.

Виділений метал продається для виробництв нових металевих виробів і тим самим замінює первинні ресурси, закриваючи цикл в круговій економіці.

Витяг металу з летючого попелу буде залежати від характеру спалюваних відходів, зокрема, задач сегрегації джерела. Типове відновлення чорних металів становить близько 7%, а кольорових - близько 2% золи.

Витяг металу із золи може перевищувати 90%, якщо використовуються найсучасніші методи. При використанні приблизно 200 кг золи на тонну відходів і з огляду на потенціал WtE- 430 млн тонн на рік. Загальний потенціал відновлення металу оцінюється приблизно в 7 млн ​​тонн на рік.

Вартість ресурсів відновленого металу нелегко підраховується, але економічна цінність металів може становити близько 10 євро за тонну вхідних відходів, що забезпечує короткі терміни окупності інвестицій в системі сортування. Для потенціалу WtE, рівного 430 млн тонн на рік відходів, це відповідає потенційної вартості близько 4 мільярдів євро в рік.

Сама по собі зола, яка становить близько 20% маси вхідних відходів, може використовуватися для будівельних цілей, зокрема дорожнього будівництва або меліорації. Положення в рамках ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) не узгоджені, тому між країнами існують великі відмінності. Деякі країни заохочують використання для будівництва відповідно до правил, заснованими на, наприклад, лужній властивості важких металів, а в інших країнах така діяльність обмежена, тому зола скидається на звалище.

Летюча зола також може використовуватися для вилучення металів. На одному заводі в Швейцарії високочистий металевий цинк витягується зі швидкістю до 1 кг на тонну спалюваних відходів. (Kebag, Emmenspitz KVA, 2015). Ряд інших заводів промивають золу для вилучення цинк вміщуючого осаду, який потім направляють на цинкування на промислові установки.

У разі конденсації димових газів для отримання тепла вміст води в топковому газі конденсується, в принципі, у вигляді дистильованої води. Після подальшого очищення її можна використовувати для технічних цілей, тим самим замінюючи інші водні ресурси.
На малюнку нижче показаний загальний процес відновлення нового об'єкта WtE в Копенгагені.

19.jpg