Зміни до деяких законів України щодо законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами

7 листопада у газеті Верховної Ради "Голос України" опублікованоЗакон № 208-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами".

Цей Закон набирає чинності через два роки з дня його опублікування.


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

- виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, в результаті діяльності яких утворюються радіоактивні відходи або передбачається їх утворення, крім спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;

- відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання - закриті джерела іонізуючого випромінювання, строк служби яких закінчився та не був продовжений, подальше використання яких не передбачається та які підлягають передачі до спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами або поверненню підприємству, що їх виготовило;

- геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів - споруда, облаштована в глибоких геологічних формаціях, у прогнозованих геологічних умовах (зазвичай на глибині більше 100 метрів) з метою забезпечення довготривалих утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери.


Законом, зокрема, запроваджено чотири класи, на які поділяються радіоактивні відходи:

 • дуже низькоактивні;
 • низькоактивні;
 • середньоактивні;
 • високоактивні.

Сховище для захоронення радіоактивних відходів визначається в залежності від їх класифікації:
 • поверхневе;
 • приповерхневе;
 • на середніх глибинах;
 • геологічне.

Також визначено перелік ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, якими є:
 • атомні електричні станції;
 • атомні станції теплопостачання;
 • дослідницькі ядерні реактори;
 • сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
 • геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива.