Зміни до ЗУ "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Зміни до ЗУ "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

До Верховної Ради подано Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо генерального проектувальника ядерної установки та об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

Проект Закону розроблено з метою створення умов для забезпечення високого рівня енергетичної та екологічної безпеки України та для подальшого розвитку ядерної галузі.

В запропонованій редакції Стаття 341 проекту Закону України визначає необхідні кваліфікаційні вимоги до генерального проектувальника ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, що забезпечить виконання експлуатуючою організацією (оператором) функції безпечної експлуатації ядерної установки на всіх етапах життєвого циклу (вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, продовження експлуатації понад терміни, передбачені проектом та зняття з експлуатації). Також це гарантує високу якість виконуваних проектних робіт, що забезпечить своєчасне проектування та будівництво нових ядерних установок, окремих об’єктів, які входять до складу діючих атомних електростанцій, продовження терміну експлуатації, зняття з експлуатації та підвищення безпеки діючих ядерних установок.

Посилання на законопроект:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65581